راهنما
راهنما

<BLOGLINKS/> ... محتويات ... <BLOGLINKS>
تك بلاگ اين امكان را به اعضايش مي دهد تا آنها بتوانند لينك دوستان خود را معرفي نمايند . اين بلاك لينك دوستان را نمايش مي دهد :
توضيحاتتگ هاي مخصوص
شامل آدرس سايت يا سايت دوستان شما مي باشد . <~LinkUrl~>
حاوي عنوان سايت يا سايت دوستان شما مي باشد . <~LinkTitle~>

نمونه بسيار ساده كد لينك دوستان يا پيوند دوستان:ادامه مطلب ...
بازدید: |+| نگارش توسط مدير سايت در ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ و ساعت ۱۲:۰۳:۳۷ | نظرات (0)


<DAYLINKS/> ... محتويات ... <DAYLINKS>
تك بلاگ اين امكان را به اعضايش مي دهد تا آنها بتوانند لينك روزانه خود را معرفي نمايند . اين بلاك لينك روزانه را نمايش مي دهد :
توضيحاتتگ هاي مخصوص
شامل آدرس سايت يا سايت دوستان شما مي باشد . <~LinkUrl~>
حاوي عنوان سايت يا سايت دوستان شما مي باشد . <~LinkTitle~>

نمونه بسيار ساده كد لينك روزانه يا پيوند روزانه:


ادامه مطلب ...
بازدید: |+| نگارش توسط مدير سايت در ۱۶ بهمن ۱۳۹۴ و ساعت ۱۲:۰۰:۵۶ | نظرات (4)


تك بلاگ علاوه بر ارائه قالب هاي متفاوت اين امكان را براي كاربران خود گذاشته است تا آنها بتوانند بر اساس سليقه خود قالب سايت خود را شخصي كنند و يا براي سايت خود قالب طراحي كنند .
در تك بلاگ قالب سايت از يك بلوك ثابت و چند بلوك متغير ايجاد شده است . بلوك ثابت در اصل بدنه اصلي سايت شما را تشكيل مي دهد و بلوك هاي متغير در هنگام باز سازي سايت بر اساس اطلاعات ارسالي شما ممكن است چند بار تكرار شوند . هر دو بخش نيز شامل كدهاي اچ تي ام ال هستند كه در لابلاي آنها تگ هاي عمومي وجود دارد كه در هنگام بازسازي با مقادير مشخصي جايگزين مي شوند. در ادامه به توضيح اين تگهاي عمومي مي پردازيم :

تگ هاي عمومي قالب ها كه در هنگام اجرا با مقادير مربوطه جايگزين مي شوند :
توضيحاتتگ هاي عمومي
بيانگر عنوان سايت مي باشد . <~BlogTitle~>
بيانگر درباره سايت مي باشد . <~BlogAbout~>
بيانگر توضيحات سايت مي باشد. <~BlogDescribtion~>
بيانگر آدرس صفحه آرشيو سايت مي باشد . <~BlogArchiveLink~>
بيانگر ايميل نويسنده مي باشد . <~BlogEmail~>
بيانگر آدرس آر اس اس سايت مي باشد . <~BlogXmlLink~>
بيانگر آدرس سايت مي باشد . <~BlogUrl~>

در ادامه نيز به معرفي بلوك هاي متغير و بررسي تگ هاي عمومي هر بلوك مي پردازيم :

<b88/> ... محتويات ... <b88>
اين بلوك در اصل بلوك اصلي سايت مي باشد كه در هنگام اجرا با مطالب ارسالي شما جايگزين مي شود . توجه نمائيد اين بلوك خود شامل محتوياتي از قبيل تگ هاي اچ تي ام ال و تگ هاي عمومي ، توضيحات كدهاي جاوا اسكريپت و غيره مي باشد. در ادامه به بررسي تگ هاي عمومي اين بلوك مي پردازيم :
توضيحاتتگ هاي مخصوص
هر موضوع داراي شماره يكتايي مي باشد كه اين تگ نمايانگر شماره يكتاي موضوع مربوطه مي باشد .
<~PostCategoryId~>
هر موضوع داراي عنواني است كه اين تگ نمايانگر عنوان موضوع مربوطه مي باشد .
<~PostCategoryTitle~>
هر ارسال داراي صفحه جداگانه مخصوص به خود مي باشد كه اين تگ حاوي آدرس صفحه مربوط به هر ارسال مي باشد
<~PostLink~>
بيانگر عنوان ارسال مي باشد . <~PostTitle~>
حاوي محتواي ارسال مربوطه مي باشد . <~PostContent~>
شامل آدرس ايميل ارسال كننده مي باشد . <~PostAuthorEmail~>
شامل نام ارسال كننده مي باشد . <~PostAuthorName~>
تاريخ ارسال را مشخص مي كند . <~PostDate~>
زمان ارسال را مشخص مي كند . <~PostTime~>
هر ارسال داراي شناسه يكتايي است . اين تگ شناسه يكتاي ارسال مربوطه را مشخص مي كند . <~PostId~>
نمايانگر تعداد نظرات كاربران مي باشد . <~PostCommentsCount~>
<EXTEND/> ... محتويات ... <EXTEND>
تگ تك بلاگ شامل تگ ديگري مي باشد كه در صورتي كه مطلب مورد نظر داراي ادامه باشد لينك ادامه مطلب در اين تگ قرار مي گيرد .
توضيحاتتگ هاي مخصوص
حاوي لينك ادامه مطلب مي باشد . <~PostLink~>
<BLOGABOUT/> ... محتويات ... <BLOGABOUT>
اين بلوك مربوط به توضيحات اضافي سايت مي باشد . در ادامه به بررسي تگ هاي عمومي اين بلوك مي پردازيم :
توضيحاتتگ هاي مخصوص
بيانگر توضيحات سايت مي باشد . <~BlogDescribtion~>
<BLOGPHOTO/> ... محتويات ... <BLOGPHOTO>
بلاك BLOGABOUT علاوه بر تگ هاي عمومي خود نيز شامل بلاك BLOGPHOTO مي باشد كه به بررسي اين بلاك مي پردازيم :
توضيحاتتگ هاي مخصوص
اين تگ در هنگام اجرا با آدرس تصوير مربوط به سايت تعويض مي شود .
<~BlogPhotoLink~>
<BLOGCATEGORIES/> ... محتويات ... <BLOGCATEGORIES>
اين بلوك به معرفي موضوعات سايت مي پردازد كه شامل چند تگ مي باشد كه در ادامه به بررسي اين تگها مي پردازيم :
توضيحاتتگ هاي مخصوص
هر موضوعي داراي يك صفحه مجزا مي باشد كه در آن تمام ارسال ها كه داراي اين موضوع است معرفي شده اند . اين تگ حاوي آدرس آن صفحه مي باشد .
<~CategoryLink~>
عنوان موضوع را مشخص مي نمائيد . <~CategoryName~>
<BLOGARCHIVE/> ... محتويات ... <BLOGARCHIVE>
اين بلوك به معرفي آرشيو سايت مي پردازد. در ادامه به توضيح تگ هاي اين بلاك مي پردازيم :
توضيحاتتگ هاي مخصوص
هر آرشيوي داراي يك صفحه مجزا مي باشد كه در آن تمام ارسال ها در طي يك مدت زمان خاص معرفي شده اند . اين تگ حاوي آدرس آن صفحه مي باشد . <~ArchiveLink~>
عنوان آرشيو را مشخص مي نمائيد . <~ArchiveTitle~>
<BLOGLINKS/> ... محتويات ... <BLOGLINKS>
تك بلاگ اين امكان را به اعضايش مي دهد تا آنها بتوانند لينك دوستان خود را معرفي نمايند . اين بلاك لينك دوستان را نمايش مي دهد :
توضيحاتتگ هاي مخصوص
شامل آدرس سايت يا سايت دوستان شما مي باشد . <~LinkUrl~>
حاوي عنوان سايت يا سايت دوستان شما مي باشد . <~LinkTitle~>
<CUSTOMHTML/> ... محتويات ... <CUSTOMHTML>
تك بلاگ اين امكان را به شما مي دهد تا بتوانيد كد ها و اسكريپت هاي اضافي از قبيل ساعت ، نمايش گر موس، موسيقي، شمارش گر و غيره را در بدنه سايت خود بدون نياز به هيچ تغيير اضافه كنيد. اين كدهاي اضافي در اين بخش قرار مي گيرند .
توضيحاتتگ هاي مخصوص
حاوي كد ها و اسكريپت هاي اضافي كاربر مي باشد . <~BlogCustomHtml~>
<LINKBOX/> ... محتويات ... <LINKBOX>
تك بلاگ براي راحتي كاربران خود جهت نمايش لينك باكس هاي دلخواه خود ،بخشي را جهت قرار دادن كد لينك باكس در نظر گرفته است. اين كد درون اين تگ قرار مي گيرد .
توضيحاتتگ هاي مخصوص
حاوي كد لينك باكس مي باشد. <~BlogLinkbox~>
<SHOWPAGES/> ... محتويات ... <SHOWPAGES>
اين بلاك مخصوص ايجاد صفحات مختلف سايت مي باشد
<PAGES/> ... محتويات ... <PAGES>
جهت مديريت قويتر جهت تغيير قالب ها تگ SHOWPAGES خود شامل اين تگ مي باشد كه محدوده تكرار شونده شماره صفحه را مشخص مي كند كه خود نيز از 2 تگ مخصوص ديگر تشكيل شده است.
توضيحاتتگ هاي مخصوص
شامل عنوان صفحات مختلف سايت مي باشد . <~PageId~>
حاوي لينك صفحات سايت مي باشد . <~PageLink~>

توجه نمائيد بعضي از اين بلاك ها با توجه به مغادير مربوطه ممكن است حذف شوند، براي مثال بلاك CUSTOMHTML در صورتي كه هيچ كدي توسط كاربر وارد نشده باشد حذف خواهد شد .


ادامه مطلب ...
بازدید: |+| نگارش توسط مدير سايت در ۳۰ آذر ۱۳۹۴ و ساعت ۰۲:۱۹:۲۵ | نظرات (0)


آخرین مطالب ارسالی

۱ |